Export expansion | MagicLinen
Free Worldwide Shipping on Orders Over $50
Worldwide Shipping

Export Expansion Project

 
UAB Magic Crafts has been working on a business expansion project with the aim of expanding its export side of the business and entering new foreign markets. The project started at the beginning of 2019 and will run over a two year period.

In order to achieve its aim, UAB Magic Crafts plans to participate in 7 foreign exhibitions across France and Germany using the company’s own investment and EU support. Through this participation, Magic Crafts is hoping to significantly increase the company’s textile exports.

By participating in international exhibitions, the company will be gradually expanding its customer base and its export markets. Successful implementation of the project and expansion of export markets is supported by financing from the 2014-2020 European Regional Development Fund, 3rd priority programme in support of “Promotion of Small and Medium-sized Business Competitiveness”.

Financing from the European Regional Development Fund for the implementation of this project amounts to 36.743,00 EUR with UAB Magic Crafts investing own funds. The total spend for completion of this project will be 73.486,00 EUR.

---

UAB Magic Crafts nuo 2019 m. įgyvendina projektą "UAB Magic Crafts eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse užsienio parodose". Šio projekto tikslas yra dalyvaujant tarptautinėse parodose didinti UAB Magic Crafts eksporto apimtis, padedant įmonei skverbtis į naujas ir plečiant turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose. Projekto trukmė yra 2 metai. Projekto įgyvendinimo metu UAB Magic Crafts planuoja dalyvauti 7 užsienio parodose Prancuzijoje ir Vokietijoje.

Jų metu planuojama padidinti įmonės tekstilės gaminių eksportą. Įgyvendinti projektą padeda finansavimas, skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, priemonę “Naujos galimybės LT”. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas sudaro 36.743,00 Eur, dar didesnę dalį nuosavų lėšų planuoja investuoti UAB Magic Crafts. Viso projekto išlaidos sieks 73.486,00 Eur.